Başarılı bir insanı belirleyen ilk özelliği; tutumudur.

Kişi;
olumlu tutum ve davranışlara sahipse, zorluklarla uğraşmayı seviyor ve onların üstesinden gelmekten haz duyuyorsa, başaracaklarının yarısı gerçekleşmiş demektir.

Amacımız; imkansızı mümkün kılmak, mümkünü kolay, kolayı da zarif ve zevkli yapmanın yollarını aramak ve bulmaktır.

Bu başarının yolunda bir adımdır.
Toplum sevgi ile kaynaşır, adaIetIe yaşar, dürüst çaIışmakIa ayakta kaIır.

AHMET ERBIL
Präsident